• 08504743006
  • info@asescongress.com
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

KONGRE HAKKINDA

KONGRE HAKKINDA

Ases VI. Uluslararası Sağlık, Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi 16-18 Haziran 2023 tarihinde Van'da düzenlenecektir.

Kongremiz akademik yükselme, doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

Kongreye 09 Haziran 2023 tarihine kadar özet gönderebilirsiniz. Özetlerinizi asesfen@gmail.com adresine göndermeniz ve mailde kongreye yüz yüze veya online katılım sağlayacağınızı belirtmeniz gerekmektedir.

Özetleriniz 4 gün içerisinde kör hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra özete ilişkin nihai karar mail ile aday katılımcıya bildirilecektir.

10 Haziran 2023 tarihlerine kadar; kongreye kesin kayıt yaptırabilmeniz için kongre katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kongre kabul mektubu gönderilen katılımcıların katılım ücretini belirtilen tarihlerde yatırmaları gerekmektedir.

12 Haziran 2023 tarihinde kongre programı açıklanacaktır. 

16-18 Haziran 2023 tarihlerinde online, 17 Haziran 2023 tarihinde ise Van'da yüz yüze sunumlar gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında konaklamak isteyen katılımcılara özel indirim uygulanacaktır.

Tam metin göndermek isteyen katılımcıların 21 Haziran 2023 tarihine kadar tam metin şablonuna uygun hazırladıkları çalışmaları asesfen@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Tam metin zorunluluğu yoktur.

  30 Haziran 2023 tarihinde kongreye ait ISBN'li bildiri kitabı yayımlanacaktır.

Kongremiz sağlık, mühendislik ve fen bilimleri alanlarındaki tüm konuları kapsamaktadır: 

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi​

Biyofizik

Biyoistatistik

Fizyoloji

İmmünoloji

Histoloji ve Embriyoloji

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıp Tarihi ve Etik

Tıp Eğitimi

Dahili Tıp Bilimleri
Acil Tıp

Adli Tıp

Aile Hekimliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve Zührevi hastalıklar

Enfeksiyon Hastalıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları

Halk Sağlığı

İç Hastalıkları

Kardiyoloji

Nöroloji

Nükleer Tıp

Radyasyon Onkolojisi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Radyoloji

Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Genetik

Cerrahi Bilimler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Genel Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Ortopedi ve Travmatoloji

Patoloji

Plastik-Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Üroloji

Diş Sağlığı

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Endodonti

Ortodonti

Pedodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi

Oral Patoloji

Eczacılık

Hemşirelik

Sağlık Turizmi

Sağlık Hizmetleri

FTR

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Harita Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Medikal Mühendislik

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Fen Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Biyoloji

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik

Ziraat ve Veterinerlik

Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri

Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri

Bahçe Bitkileri

Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği

Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi

Bitki Genetik Kaynakları

Bitki Islahı

Bitki Koruma

Bitki Yetiştirme ve Islahı

Bitkisel Gen Kaynakları

Biyometri ve Genetik

Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı

Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları

Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği

Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi

Gıda Mühendisliği

Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri

Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı

Küresel İklim Değişikliği ve Tarım

Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Uygulamaları

Su Ürünleri

Sulama Sistemleri

Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve İnovasyon

Tarım Sigortaları

Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları

Tarımda Bilgisayar Uygulamaları

Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları

Tarımsal Biyoenformatik

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon

Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika

Tarımsal Örgütlenme ve Destekler

Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Koruma

Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma

Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması

Üreme Biyolojisi

Veteriner Hekimlik

Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması

Yemler ve Hayvan Besleme

Zootekni

WhatsApp